ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανάκληση Δανεισμένου Υλικού

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα (εφόσον κρίνεται απαραίτητο) να ζητά πίσω βιβλία που έχουν δανειστεί, εκ μέρους των ενδιαφερομένων, μετά από διάστημα

  • επτά (7) ημερών από την αρχική ημερομηνία δανεισμού τους (ισχύει για τις κατηγορίες χρηστών ΠΦ, ΜΦ, ΟΔΕΠ, ΠΣΚ, ΔΠ, ΕΠ, ΠΦ-Erasmus, ΕΧ, ΕΧΦ και ΠΡΕΜ)
  • δεκατεσσάρων (14) ημερών (ισχύει για τις κατηγορίες χρηστών ΥΔ και ΣΒΙΒ)
  • τριάντα (30) ημερών (ισχύει για τις κατηγορίες χρηστών ΔΕΠ, ΒΔΕΠ, ΔΥΠ, Τεχνική Υπηρεσία και ΕΡΓ)

 
Η επιστροφή του ανακλημένου υλικού πρέπει να γίνεται εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης του χρήστη είτε εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας επιστροφής του υλικού, όποιο από τα δύο προηγείται χρονικά.

Για να υποβάλλει κάποιος χρήστης αίτημα ανάκλησης, θα πρέπει να απευθύνεται στο Τμήμα Δανεισμού.

Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: