ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Διαχείρισης (Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση)

Χώρος αποκλειστικής πρόσβασης από το προσωπικό της βιβλιοθήκης για εργασίες διαχείρισης. Η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη. Επιλέξτε το είδος της διαχείρισης…
Χώρος αποκλειστικής πρόσβασης από το προσωπικό των Γραμματειών του Πανεπιστημίου για εργασίες διαχείρισης αναφορικά με τη βιβλιοθήκη. Η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη.…