ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τεχνική Υποδομή

Η Bιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης διαθέτει την απαραίτητη τεχνική υποδομή παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου στους χρήστες της, μέσω ενός ασύρματου…
Στο χώρο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπάρχουν 20 Η/Υ οι οποίοι προσφέρονται για ελεύθερη χρήση σε όλους τους ενδιαφερόμενους.…