ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Υποστήριξης Δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας - RUOMO αποτελεί το καταλληλότερο μέσο για την αρχειοθέτηση και τη διάδοση του ερευνητικού έργου που…
Η Υπηρεσία Υποστήριξης Διαχείρισης και Έκδοσης Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών - OJS αποτελεί μία νέα υπηρεσία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης…
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης επιδιώκοντας να πραγματοποιήσει τους στόχους της για τη συνεχή «βελτίωση των Υπηρεσιών που προσφέρει και…
Η ΨΗΦΙΔΑ-Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο αποτελεί την Υπηρεσία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συγκεντρώνει ψηφιακό/ηλεκτρονικό…
Ο Διαδικτυακός Οδηγός Επιστημονικών Δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης έχει ως βασικό στόχο την μέγιστη διάδοση των αποτελεσμάτων και των ωφελειών της…