ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μη Δανειζόμενο Υλικό

  • Έντυπα Περιοδικά. Όλα τα περιοδικά (τρέχοντα τεύχη και δεμένοι τόμοι) δεν δανείζονται. Οι χρήστες αποιασδήποτε κατηγορίας μπορούν να τα μελετούν μέσα στη Βιβλιοθήκη και να τα φωτοτυπούν στα φωτοτυπικά μηχανήματα που βρίσκονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης.
  • Πληροφοριακό Υλικό. Πληροφοριακό υλικό οποιασδήποτε μορφής (έντυπα, δισκέτες Η/Υ, οπτικοί δίσκοι, άλλο οπτικοακουστικό υλικό, κ.α.), όπως λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλιογραφίες, οδηγοί, εγχειρίδια, στατιστικά στοιχεία σε μονογραφίες, κ.λπ., δηλώνονται με το χαρακτηριστικό γράμμα R στην αρχή του ταξινομικού τους αριθμού και δεν δανείζονται, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στη Βιβλιοθήκη κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.
  • Διδακτορικές Διατριβές
  • Διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών
  • Κλαδικές μελέτες ICAP και ΙΟΒΕ
  • Οπτικοακουστικό υλικό. Το οπτικοακουστικό υλικό της Βιβλιοθήκης, το οποίο αποτελείται από τα CD του τμήματος μουσικής (ACD), το συνοδευτικό έντυπο υλικό τους (ACD συμπλ.), τις κασέτες (CAS) και τους δίσκους βινυλίου (LP), δεν δανείζεται και χρησιμοποιείται μόνο μέσα στην αίθουσα οπτικοακουστικών μέσων της Βιβλιοθήκης (αίθουσα multimedia).
Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: