Χρηματοδοτούμενες Δράσεις

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ_ΕΣΠΑ_2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   Μακεδονία - Θράκη ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:   Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ (Περιφέρεια…
ΠΛΟΗΓΙΣ - Από την Πληροφορία στη Γνώση    Οι αυξημένες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και της Κοινωνίας της Πληροφορίας (χρήση…