Χρηματοδοτούμενες Δράσεις

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ_ΕΣΠΑ_2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   Μακεδονία - Θράκη ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:   Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ (Περιφέρεια…