Ωράριο Λειτουργίας

Χειμερινό Ωράριο Λειτουργίας

 

Δευτέρα - Παρασκευή

8:00 - 20:00

Σάββατο

 

9:00 - 15:00

 

Κυριακή ΚΛΕΙΣΤΑ

 

Σημείωση:
Για λειτουργικούς λόγους, και μόνο κατά τη διάρκεια του χειμερινού ωραρίου όλες οι υπηρεσίες δανεισμού, πληροφοριακής εξυπηρέτησης και διαδανεισμού λήγουν μισή ώρα πριν τη λήξη ωραρίου της Βιβλιοθήκης.