Κανονισμοί και Πολιτικές

  Προσχέδιο Κανονισμού Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης της Συλλογής Κανονισμός Λειτουργίας και Οργανισμός της Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης  Σύμφωνα με το…