ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για Διδάσκοντες

Το πρόγραμμα πληροφοριακής παιδείας της Bιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρέχει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να προγραμματίσουν οι ίδιοι ένα εξειδικευμένο…
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δημιούργησε την Υπηρεσία Υποβολής Ερωτήσεων e-ρώτηση. Η e-ρώτηση αποτελεί την υπηρεσία πληροφόρησης μέσω Web, η…