ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τεχνική Υποστήριξη

Υποκατηγορίες

Απομακρυσμένη Σύνδεση

Ο εξυπηρετητής proxy της Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επιτρέπει σε απομακρυσμένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης (βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, ΨΗΦΙΔΑ).

Τεχνική Υποδομή

Στη διάθεση των χρηστών της βιβλιοθήκης είναι 22 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 3 φωτοτυπικά μηχανήματα καθώς και ασύρματο δίκτυο.