Δημοσιεύσεις Προσωπικού

Extending the Library's implemented technologies to automate the Library's workflow processesΦίλιππος Κολοβός - Πληροφορικός, Παρασκευή Βοζανά - Βιβλιοθηκονόμος41st ELAG Conference…
Ηλεκτρονικές Πηγές: Πεπραγμένα 2012-13Άννα Φράγκου - Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών ΒιβλιοθηκώνΠάτρα, 23-25 Οκτωβρίου 2013 HEAL–Legal: ανάπτυξη υπηρεσίας νομικής…