Δημοσιεύσεις Προσωπικού

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στις Ελληνικές και Κυπριακές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (παρουσίαση και σε PowerPoint)Ηρώ Τζορμπατζάκη - Βιβλιοθηκονόμος28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών…
myLIBRARYlive: Ξανακερδίζοντας τη χαμένη αίσθηση προσωπικής επαφής (παρουσίαση και σε PowerPoint)Φωτεινή Πολυμεράκη - Βιβλιοθηκονόμος, Κατερίνα Κατσαούνη - Βιβλιοθηκονόμος, Παρασκευή Βοζανά…