Δημοσιεύσεις Προσωπικού

Τρόποι Θεσμοθέτησης της Πληροφοριακής Παιδείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η Περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (παρουσίαση και…
Developing Library Services for Students with Visual Disability - Copyright IssuesΆννα Φράγκου - Πρ. Προϊστ. Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης /Εκτελούσα Καθήκοντα Προϊστ. Γραμματείας…