Λογισμικά Ανοικτού Κώδικα

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας χρησιμοποιεί τα ακόλουθα λογισμικά ανοικτού κώδικα: Σύστημα helpdesk Reddo Το σύστημα helpdesk…