ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαδανεισμός

    Υπηρεσία Διαδανεισμού     Συνδεθείτε με το Σύστημα Διαδανεισμού ΙΡΙΣγια να υποβάλετε το αίτημά σας      Βεβαιωθήκατε;…
Διαδανεισμός είναι η υπηρεσία της Βιβλιοθήκης που δίνει δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό που δε διαθέτει η ίδια. Το γραφείο διαδανεισμού…
Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας διαδανεισμού μπορούν να έχουν όλοι, αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της Βιβλιοθήκης. Οι αιτήσεις διαδανεισμού γίνονται…
Ο χρήστης που αιτείται υλικό μέσω διαδανεισμού ενημερώνεται εκ των προτέρων για  χρεώσεις που τυχόν υπάρχουν. Το υλικό παραγγέλλεται με…
Δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω Διαδανεισμού έχουν όσες βιβλιοθήκες τηρούν και σέβονται τους διεθνείς κανόνες περί πνευματικών δικαιωμάτων…
Η Βιβλιοθήκη ως δανειζόμενηΔικαίωμα χρήσης της υπηρσίας δανεισμού έχουν όλοι, αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της Βιβλιοθήκης.Μέσω του διαδανεισμού η…