ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ κ.α.

Βιβλία, Άρθρα και άλλα...

Βιβλία, Άρθρα και άλλα...

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλύπτει τις ερευνητικές ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, καθώς και όλων των χρηστών της μέσα από μια πλούσια έντυπη και ηλεκτρονική συλλογή βιβλίων περιοδικών, βάσεων δεδομένων, ειδικών συλλογών, κ.ά.