ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για Εξωτερικούς Χρήστες

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη της να συμμετέχουν δωρεάν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια Πληροφοριακής Παιδείας που…
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δημιούργησε την Υπηρεσία Υποβολής Ερωτήσεων e-ρώτηση. Η e-ρώτηση αποτελεί την υπηρεσία πληροφόρησης μέσω Web, η…
// Πώς να ξεκινήσετε την έρευνά σαςΠώς να εντοπίσετε τις κατάλληλες βιβλιογραφικές πηγέςΠώς να αξιολογήσετε τις πηγές που εντοπίσατεΠώς να…
Η Τηλεμάθεια είναι ένα περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που προσφέρει ηλεκτρονική υποστήριξη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης (μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων) και…