Συνεργασίες

Η Βιβλιοθήκη του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτούργησε για πρώτη φορά οργανωμένα και συστηματικά σε ιδιαίτερο, διαμορφωμένο για αυτόν…