Απολογισμοί - Προγραμματισμοί - Έρευνες

Έρευνα-ανάλυση αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης, 1997 Απολογισμός 1989-2000 - Προγραμματισμός 2001-2006 Απολογισμός Ιαν. 2003 - Αύγ. 2006 Απολογισμός Ιαν.…