ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πληροφοριακή Παιδεία

Υποκατηγορίες

Σεμινάρια

Παρέχονται γενικές πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνει η βιβλιοθήκη σε όλους τους χρήστες της και επιπλέον περιγράφονται οι θεματικές ενότητες των σεμιναρίων.

Ερωτηματολόγιο

Για την αξιολόγηση του προγράμματος πληροφοριακής παιδείας αλλά και τις προοπτικές βελτίωσής του, έχει δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αποσκοπεί στη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και απόψεων, σχετικά με την απόδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σχετικά με εμάς

Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που απασχολείται στο Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας, δίνεται ο ορισμός και η σπουδαιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος προς την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Για Διδάσκοντες

Στα πλαίσια της υποστήριξης του επιστημονικού έργου των ερευνητών παρουσιάζονται βασικοί δείκτες αξιολόγησης της ερευνητικής δραστηριότητας (όπως Impact Factor, Scimago) καθώς και σημαντικές βιβλιογραφικές βάσεις για την εύρεση αναφορών.

Για Φοιτητές

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει πληθώρα από υπηρεσίες και εργαλεία ώστε να καλύψει εύκολα και γρήγορα τις πληροφοριακές ανάγκες των φοιτητών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Για Εξωτερικούς Χρήστες

Η Βιβλιοθήκη παρέχει πληθώρα από υπηρεσίες και εργαλεία ώστε να καλύψει εύκολα και γρήγορα τις πληροφοριακές ανάγκες των εξωτερικών χρηστών της.