ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "SAKKOULAS-ONLINE"Η αίτηση αυτή ισχύει μόνο για μέλη του Πανεπιστημίου

Παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα
Παρακαλούμε περιγράψτε τις ερευνητικές ή διδακτικές ανάγκες που καθιστούν αναγκαία τη χρήση της Υπηρεσίας.

Αποδέχομαι τους παρακάτω όρους: Με τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει γνώση των οδηγιών χρήσης της Υπηρεσίας, και δέχομαι την απενεργοποίηση του λογαριασμού μου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στην περίπτωση αλόγιστης χρήσης της.