ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣΑπό εδώ μπορείτε να δείτε είτε το πλήθος των σεμιναρίων που έχετε παρακολουθήσει στη Βιβλιοθήκη, είτε να παραλάβετε τη βεβαίωση συμμετοχής σας σε κάθε ένα από τα σεμινάρια αυτά.

Αναφορικά με τις βεβαιώσεις συμμετοχής, αυτές είναι διαθέσιμες τρεις ημέρες μετά την πραγματοποίηση του σεμιναρίου της θεματικής ενότητας της οποίας τη βεβαίωση θέλετε να παραλάβετε.

Εισάγετε τον κωδικό κάρτας χρήστη που εισάγατε στην αίτηση εγγραφής σας στο σεμινάριο
Επιλέξτε εδώ για να δείτε τα σεμινάρια τα οποία έχετε παρακολουθήσει μέχρι σήμερα. Εάν επιλέξετε αυτό το πεδίο, τότε δε θα ανακτηθεί βεβαίωση, αλλά θα εμφανιστούν μόνο τα σεμινάρια. Για να ανακτήσετε τη βεβαίωση παρακολούθησης, απο-επιλέξτε το πεδίο αυτό
Επιλέξτε τη θεματική ενότητα για την οποία θέλετε να παραλάβετε τη βεβαίωση συμμετοχής. Οι βεβαιώσεις συμμετοχής διατίθενται τρεις ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σχετικού σεμιναρίου.
Εάν έχετε τσεκάρει το κουτάκι "Θέλω να δω τα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει", αφήστε την τρέχουσα επιλογή