ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥΑπό εδώ μπορείτε να παραλάβετε τη βεβαίωση συμμετοχής σας στις ενότητες των σεμιναρίων πληροφοριακής παιδείας. Οι βεβαιώσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες τρεις ημέρες μετά την πραγματοποίηση του σεμιναρίου της θεματικής ενότητας της οποίας τη βεβαίωση θέλετε να παραλάβετε.

Εισάγετε τον κωδικό κάρτας χρήστη που εισάγατε στην αίτηση εγγραφής σας στο σεμινάριο
Επιλέξτε τη θεματική ενότητα για την οποία θέλετε να παραλάβετε τη βεβαίωση συμμετοχής. Οι βεβαιώσεις συμμετοχής διατίθενται τρεις ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σχετικού σεμιναρίου