ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΗ αίτηση αυτή ισχύει μόνο για μέλη του Πανεπιστημίου

Η αίτηση εγγραφής για εξωτερικούς χρήστες βρίσκεται ΕΔΩ

Παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα
Η συμπλήρωση του αριθμού μητρώου είναι υποχρεωτική και χρήσιμη για τον έλεγχο και επιβεβαίωση των στοιχείων σας. Θα πρέπει να είναι της μορφής: Αναγνωριστικό Φοιτητή/Χρονιά. Μη βάζετε γράμματα στον αριθμό μητρώου και ακολουθήστε τη μορφή που αναφέρεται παραπάνω.
Για παράδειγμα: 134/14

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα πρέπει να προσέλθετε στη Βιβλιοθήκη από την επόμενη εργάσιμη μέρα και μέσα σε ένα μήνα με την ακαδημαϊκή και την αστυνομική σας ταυτότητα.

Μετά την εγγραφή σας, για τη χρήση της υπηρεσίας του δανεισμού θα πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα πρέπει να προσέλθετε στη Βιβλιοθήκη από την επόμενη εργάσιμη μέρα και μέσα σε ένα μήνα με την αστυνομική σας ταυτότητα, την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα και μία μικρή φωτογραφία προσώπου (2,5x2,5 εκ.).

Για χρήση της υπηρεσίας του δανεισμού, θα πρέπει να έχετε μαζί σας πάντα την κάρτα που θα σας δοθεί από τη Βιβλιοθήκη

Αποδέχομαι τους παρακάτω όρους: Με τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει γνώση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχω, βάσει του Κανονισμού Δανεισμού της Βιβλιοθήκης, και παρακαλώ να με εγγράψετε στη Βιβλιοθήκη, για να έχω το δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών δανεισμού και διαδανεισμού.