ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ


Παρακαλώ να με εντάξετε στο μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι δε δικαιούμαι να προμηθεύομαι πλέον δωρεάν συγγράμματα.
Με αυτή μου την ιδιότητα θα μπορώ να δανείζομαι έως 2 βιβλία ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο για χρονικό διάστημα 28 ημερών με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 28 ημέρες.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Κάντε κλικ στον μήνα για γρήγορη εναλλαγή ετών.

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΑΝΕΙΣΤΩ

1ο σύγγραμμα


Μπορείτε να υποβάλλετε μέχρι 2 συγγράμματα

Παρακαλώ μην παραλείπετε να εισάγετε ΚΑΙ Τίτλο ΚΑΙ Συγγραφέα ΚΑΙ Κωδικό


Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρηθούν και θα συμπληρώσετε μόνο τα στοιχεία του συγγράμματος