ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥΗ αίτηση αυτή ισχύει μόνο για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου με προβλήματα όρασης

Στοιχεία Υλικού

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Control για να επιλέξετε πολλαπλές τιμές. Αν επιλέξετε τις επιλογές Κεφάλαια, ή Παραρτήματα, ή Πίνακας, ή Χάρτης, τότε κάτω από αυτή τη λίστα θα εμφανιστούν τα αντίστοιχα πεδία κειμένου για να προσδιορίσετε ποια κεφάλαια, παραρτήματα, πίνακες ή χάρτες θέλετε να ψηφιοποιήσετε.
Εισάγετε τα κεφάλαια που θέλετε να ψηφιοποιηθούν χωρισμένα μεταξύ τους με κόμματα.
Εισάγετε τα παραρτήματα που θέλετε να ψηφιοποιηθούν χωρισμένα μεταξύ τους με κόμματα.
Εισάγετε τους πίνακες που θέλετε να ψηφιοποιηθούν χωρισμένους μεταξύ τους με κόμματα.
Εισάγετε τους χάρτες που θέλετε να ψηφιοποιηθούν χωρισμένους μεταξύ τους με κόμματα.

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ότι ανήκω στους επωφελούμενους του άρθρου 3, παράγραφος β, του Νόμου 4672/2020 (ΦΕΚ A 48 - 04.03.2020) και αποδέχομαι τους όρους του ιδίου νόμου