ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΛΙΚΟΥ


Για την ένταξη του υλικού στη Συλλογή Κρατημένου Υλικού, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία.
Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν.
Η αίτηση παραδίδεται στο Γραφείο Δανεισμού-Διαδανεισμού


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

Περίοδος για την οποία θέλετε το υλικό αυτό να ενταχθεί στη συλλογή:
Κάντε κλικ στον μήνα για γρήγορη εναλλαγή ετών.
Κάντε κλικ στον μήνα για γρήγορη εναλλαγή ετών.