ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΗ αίτηση αυτή ισχύει μόνο για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς εντυποανάπηρους φοιτητές ή φοιτητές με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων που ανήκουν στους επωφελούμενους του Νόμου 4672/2020 (ΦΕΚ A 48 - 04.03.2020)

Όλα τα πεδία της φόρμας είναι υποχρεωτικά

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ότι ανήκω στους επωφελούμενους του Νόμου 4672/2020 (ΦΕΚ A 48 - 04.03.2020) και αποδέχομαι τους όρους του ιδίου νόμου