ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣΗ αίτηση αυτή ισχύει μόνο για εξωτερικούς χρήστες και όχι για τα μέλη του Πανεπιστημίου.

Η αίτηση εγγραφής για τα μέλη του Πανεπιστημίου βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο Αίτηση εγγραφής για μέλη του Πανεπιστημίου

Παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα

ΟΛΑ τα πεδία της φόρμας είναι υποχρεωτικά

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα πρέπει να προσέλθετε στη Βιβλιοθήκη από την επόμενη εργάσιμη μέρα και μέσα σε ένα μήνα με την αστυνομική σας ταυτότητα, την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα και μία μικρή φωτογραφία προσώπου (2,5x2,5 εκ.).

Εκτός των παραπάνω:

Σε περίπτωση εγγραφής ως προπτυχιακός φοιτητής δημοσίου πανεπιστημίου απαιτείται η επίδειξη της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας. Για τους κατόχους κάρτας ανεργίας απαιτείται η επίδειξη εκτύπωσης της σελίδας του ΟΑΕΔ στην οποία πιστοποιείται η τρέχουσα κατάσταση της ανεργίας

Για χρήση της υπηρεσίας του δανεισμού, θα πρέπει να έχετε μαζί σας πάντα την κάρτα που θα σας δοθεί από τη Βιβλιοθήκη

Για την εξ αποστάσεως ενεργοποίηση της κάρτας σας, μπορείτε να αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση έγγραφα καθώς επίσης και την τραπεζική απόδειξη της πληρωμής της συνδρομής σας στο email maclib@uom.edu.gr

Αποδέχομαι τους παρακάτω όρους: Με τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει γνώση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχω, βάσει του Κανονισμού Δανεισμού της Βιβλιοθήκης και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παρακαλώ να με εγγράψετε στη Βιβλιοθήκη, για να έχω το δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών δανεισμού και διαδανεισμού.