ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΥΔΟΞΟ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η συμπλήρωση του email είναι βασική για την επικοινωνία μας μαζί σας σχετικά με τυχόν εκκρεμότητες που μπορεί να έχετε με τη Βιβλιοθήκη, οπότε παρακαλούμε να δείξετε προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του.
Μόνο για μέλη του Πανεπιστημίου.
Η συμπλήρωση του αριθμού μητρώου είναι απαραίτητη για τον έλεγχο και επιβεβαίωση των στοιχείων από τη γραμματεία. Παρακαλώ εισάγετε τον αριθμό μητρώου σας, όπως αυτός εμφανίζεται στην ακαδημαϊκή σας ταυτότητα
Η συμπλήρωση του τηλεφώνου είναι βασική για την επικοινωνία μας μαζί σας σχετικά με τυχόν εκκρεμότητες που μπορεί να έχετε με τη Βιβλιοθήκη, οπότε παρακαλούμε να δείξετε προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του.
Όπως αναφέρεται στο barcode της κάρτας βιβλιοθήκης ή ο αριθμός της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας (πάσο), αν χρησιμοποιείτε αυτή για δανεισμό από τη βιβλοθήκη. Αν δεν έχετε κωδικό κάρτας, αφήστε το πεδίο αυτό όπως είναι.