ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ

Πηγές πληροφοριών για την απήχηση ερευνητικού έργου

Η Web of Science συνδέει δημοσιεύσεις και ερευνητές, μέσω αναφορών και ελεγχόμενης ευρετηρίασης, σε βάσεις δεδομένων οι οποίες καλύπτουν κάθε…
H βάση Journal Citation Reports ευρετηριάζει περισσότερα από 12,000 περιοδικά, υπολογίζει την απήχηση και επιρροή των περιοδικών ανά κατηγορία, αναγνωρίζει…
Η Scopus θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες διεπιστημονικές βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων και δεδομένων παραπομπών (citation data). Ενημερώνεται…
Ο Μελετητής Google (Google Scholar) είναι μια ελεύθερη μηχανή αναζήτησης της Google, η οποία ευρετηριάζει τα μεταδεδομένα και το πλήρες…