ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ

Πρόσφατες Επ.Δημοσιεύσεις Παν.Μακ.

Διαδικτυακός Οδηγός ΑΠ - openaccess.gr

Ο Διαδικτυακός Οδηγός Επιστημονικών Δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης openaccess.gr έχει ως βασικό στόχο την μέγιστη διάδοση των αποτελεσμάτων και των ωφελειών…
Περισσότερα από 600 Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από όλον τον κόσμο έχουν υιοθετήσει επίσημα και έχουν καταχωρήσει στο σχετικό διεθνές…
Πότε διατυπώθηκε για πρώτη φορά ο όρος open access (ανοικτή πρόσβαση), ποιος ήταν ο σκοπός της και πώς εξαπλώθηκε; Διαβάστε…
Αναλυτικές οδηγίες προς συγγραφείς ερευνητικών εργασιών προκειμένου να συνεισφέρουν στο κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης διατηρώντας ταυτόχρονα τα πνευματικά τους δικαιώματα.