ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ

RUOMO Ιδρυματικό Αποθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας

Το RUOMO - Ιδρυματικό Αποθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας αποτελεί το καταλληλότερο μέσο για την αρχειοθέτηση και τη διάδοση του ερευνητικού έργου…
Εγκεκριμένη Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εγκεκριμένος Κανονισμός Ιδρυματικού Αποθετηρίου Ακαδημαϊκής Έρευνας (RUOMO)