ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ

Υπηρεσίες Υποστήριξης Δημοσιεύσεων

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Διαχείρισης και Έκδοσης Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών - OJS αποτελεί μία υπηρεσία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του…
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης επιδιώκοντας να πραγματοποιήσει τους στόχους της για τη συνεχή «βελτίωση των Υπηρεσιών που προσφέρει και…
Οι δράσεις Επιστημονικής Επικοινώνησης συντονίζονται από το Παράρτημα του ΣΕΑΒ στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την ονομασία “Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης.” Το…