ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ

Πρόσφατες Επ.Δημοσιεύσεις Παν.Μακ.

CRIS

Το CRIS είναι ένα Σύστημα Πληροφόρησης Ερευνητικής Δραστηριότητας, στόχος του οποίου είναι η ανάδειξη και προβολή τών ερευνητικών έργων που…