ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης

Όνομα Θέση Τηλέφωνο
Υπηρεσία Πληροφοριακής Εξυπηρέτησης (2310)891749 (2310)891117 (2310)891128 (2310)891129
Αλβανούδη Νούλα Γραφείο Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (2310)891127
Βοζανά Παρασκευή Γραφείο Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (2310)891128
Ζωντανός Κωνσταντίνος Γραφείο Υποστήριξης Ακαδημαϊκής Έρευνας (2310)891745
Κατσαούνη Κατερίνα Γραφείο Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (2310)891129
Πολυμεράκη Φωτεινή Γραφείο Υποστήριξης Ακαδημαϊκής Έρευνας (2310)891749