ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης

Όνομα Θέση Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
Αλβανούδη Νούλα Γραφείο Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (2310)891746 (2310)891751 (2310)891752 (2310)857794
Βοζανά Παρασκευή Γραφείο Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (2310)891746 (2310)891751 (2310)891752 (2310)857794
Βοζανά Σοφία Γραφείο Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (2310)891749 (2310)891751 (2310)891752 (2310)857794
Ζωντανός Κωνσταντίνος BIB 04 - Υπηρεσίες προς τους Χρήστες (2310)891745 (2310)857794
Κατσαούνη Κατερίνα Γραφείο Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (2310)891746 (2310)891751 (2310)891752 (2310)857794
Πολυμεράκη Φωτεινή Γραφείο Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (2310)891749 (2310)891751 (2310)891752 (2310)857794