ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Τμήμα Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού

Όνομα Θέση Τηλέφωνο
Βοζανά Σοφία BIB 07 - Γραφείο Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού 1 (2310)891117
Σέμκου Ευαγγελία BIB 07 - Γραφείο Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού 1 (2310)891123
Πολυχρονίδου Μαρίνα BIB 07 - Γραφείο Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού 1 (2310)891835
Χανταβαρίδου Ελισάβετ BIB 07 - Γραφείο Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού 1 (2310)891126