ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Τμήμα Δανεισμού Διαδανεισμού

Όνομα Θέση Τηλέφωνο
Υπηρεσία Δανεισμού (2310)891751 (2310)891752 (2310)891118 (2310)891137
Υπηρεσία Διαδανεισμού (2310)891746
Γκογεράκη Γεωργία Γραφείο Διαδανεισμού (2310)891746
Καραμπουρνίδου Αργυρώ BIB 01 - Γραφείο Δανεισμού (2310)891752
Κεχιοπούλου Χριστίνα BIB 01 - Γραφείο Δανεισμού - Υπηρεσία Κράτησης Υλικού (2310)891137
Σιδηρόπουλος Ιπποκράτης BIB 01 - Γραφείο Δανεισμού (2310)891751