ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αλφαβητικός Κατάλογος Επώνυμο/Όνομα

Όνομα Θέση Τηλέφωνο
Αλβανούδη Νούλα Γραφείο Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (2310)891127
Βοζανά Παρασκευή Γραφείο Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (2310)891128
Βοζανά Σοφία Γραφείο Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (2310)891117
Γκογεράκη Γεωργία Γραφείο Διαδανεισμού (2310)891746
Ζαχαρός Δήμος BIB 011 - Γραφείο Αυτοματισμού (2310)891830
Ζωντανός Κωνσταντίνος Γραφείο Υποστήριξης Ακαδημαϊκής Έρευνας (2310)891745
Καραμπουρνίδου Αργυρώ BIB 01 - Γραφείο Δανεισμού (2310)891752
Καρατζά Μαρία BIB 09 - Γραφείο Προσκτήσεων Μονογραφιών (2310)891828
Κατσαούνη Κατερίνα Γραφείο Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (2310)891129
Κεσίδου Αθηνά BIB 07 - Γραφείο Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού 1
Κεχιοπούλου Χριστίνα BIB 01 - Γραφείο Δανεισμού - Υπηρεσία Κράτησης Υλικού (2310)891137
Κολοβός Φίλιππος BIB 011 - Γραφείο Αυτοματισμού (2310)891826
Μοσχίδου Όλγα BIB 08 - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - Υπηρεσίες για ΑμεΑ (2310)891832
Μπάλιου Ανθή BIB 05 - Γραφείο Ιδρυματικού Αποθετηρίου & Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (2310)891833
Μπαλτά Κυριακή BIB 05 - Γραφείο Ιδρυματικού Αποθετηρίου & Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (2310)891836
Παπαβραμίδου Ελισάβετ BIB 09 - Serials Office (2310)891834
Πατραγκού Παναγιώτα BIB 09 - Γραφείο Περιοδικών (2310)891846
Πειραματικό Σχολείο - Βιβλιοθήκη Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης (2310)587149
Πολυμεράκη Φωτεινή Γραφείο Υποστήριξης Ακαδημαϊκής Έρευνας (2310)891749
Πολυχρονίδου Μαρίνα BIB 07 - Γραφείο Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού 1 (2310)891835
Σέμκου Ευαγγελία BIB 07 - Γραφείο Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού 1 (2310)891123
Σιδηρόπουλος Ιπποκράτης BIB 01 - Γραφείο Δανεισμού (2310)891751
Τζορμπατζάκη Αργυρώ BIB 06 - Γραφείο Διεύθυνσης (2310)891753
Τσανακτσίδου Ελισάβετ BIB 09 - Γραφείο Προσκτήσεων Μονογραφιών (2310)891831
Χανταβαρίδου Ελισάβετ BIB 07 - Γραφείο Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού 1 (2310)891126