ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΥΔΟΞΟΣ

Όνομα Θέση Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
Πολυχρονίδου Μαρίνα Γραφείο Προσκτήσεων Μονογραφιών - Διανομές/Επιστροφές (2310)891831 (2310)857794
Καρατζά Μαρία Γραφείο Προσκτήσεων Μονογραφιών - Μακροχρόνιος Δανεισμός (2310)891828 (2310)857794
Κεχιοπούλου Χριστίνα Γραφείο Δανεισμού - Επιστροφές (2310)891751 (2310)891752 (2310)857794
Παπαβραμίδου Ελισάβετ Γραφείο Δανεισμού - Επιστροφές (2310)891751 (2310)891752 (2310)857794