ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ κ.α.

Ηλεκτρονικά

Το "BrowZine: Journal Engagement Platform" είναι μια ισχυρή πλατφόρμα περιήγησης επιστημονικών περιοδικών που χρησιμοποιείται από τους χρήστες ως ένα σύγχρονο…
Ο EDS electronic journals είναι ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τα ηλεκτρονικά περιοδικά. Περιλαμβάνει όλους τους…
Μέσα από την ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών HEAL-Link μπορείτε να αναζητάτε άρθρα σε ηλεκτρονικά περιοδικά  και ηλεκτρονικά βιβλία των…
Η πλατφόρμα eJournals πρόκειται για την πλατφόρμα ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ. Αποτελεί μια ενιαία υποδομή διαχείρισης…