ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ κ.α.

Άρθρα

Μέσω της Πύλης Θεματικής Αναζήτησης ΘΥΡ@ μπορείτε να αναζητήσετε βάσεις δεδομένων καθώς και άλλες ψηφιακές πηγές πληροφοριών που σας ενδιαφέρουν…
H EBSCO Discovery Service (EDS) είναι μία υπηρεσία ενοποιημένης αναζήτησης στα πλήρη περιεχόμενα των διαθέσιμων συνδρομητικών πηγών της Βιβλιοθήκης (βάσεις…