ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ κ.α.

Έντυπα

Συνδεθείτε με τον αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης (Catalog) και βρείτε πληροφορίες για ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, cd -rom, περιοδικά, λεξικά…
Συνδεθείτε στο νέο περιβάλλον ενοποιημένης αναζήτησης UomCatPlus που δημιούργησε η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μέσω του UomCatPlus…
Ο Ζέφυρος είναι μια πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό των διαθέσιμων βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού στους καταλόγους των Ελληνικών…