Απολογισμοί - Προγραμματισμοί - Έρευνες

Έρευνα-ανάλυση αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης, 1997

Απολογισμός 1989-2000 - Προγραμματισμός 2001-2006

Απολογισμός Ιαν. 2003 - Αύγ. 2006

Απολογισμός Ιαν. 2006 - Αύγ. 2010

Προγραμματισμός 2008-2012

Έρευνα ικανοποίησης χρηστών της Βιβλιοθήκης Μάι. 2008

Τομέας Υπηρεσιών προς τους Χρήστες - Καταγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών & Στοχοθεσία 2012

Τομέας Υπηρεσιών προς τους Χρήστες -Απολογισμός Ιαν. - Ιούν. 2012

Τομέας Υπηρεσιών προς τους Χρήστες - Απολογισμός Έτους 2012

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών ΒΚΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) 2014

Απολογισμός Ιαν.2010-Αύγ.2014

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών ΒΚΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) 2017

Έρευνα Ικανοποίησης κι Εντοπισμού Πληροφοριακών Αναγκών των Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2018

Απολογισμός Ετών 2014-2018

"H ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ ΜΕ... ΑΡΙΘΜΟΥΣ 2013-2018"

"Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ ΜΕ... ΑΡΙΘΜΟΥΣ 2013-2019"

Έρευνα Ικανοποίησης Κοινού από τις Υπηρεσίες και Συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά την περίοδο του COVID-19 2020

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών ΒΚΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) 2021

Ηλεκτρονική Έρευνα Χρηστών για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

"Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ ΜΕ... ΑΡΙΘΜΟΥΣ 2013-2021"

Μοιραστείτε το