Απολογισμοί - Προγραμματισμοί - Έρευνες

Έρευνα-ανάλυση αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης, 1997

Απολογισμός 1989-2000 - Προγραμματισμός 2001-2006

Απολογισμός Ιαν. 2003 - Αύγ. 2006

Απολογισμός Ιαν. 2006 - Αύγ. 2010

Προγραμματισμός 2008-2012

Έρευνα ικανοποίησης χρηστών της Βιβλιοθήκης Μάι. 2008

Τομέας Υπηρεσιών προς τους Χρήστες - Καταγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών & Στοχοθεσία 2012

Τομέας Υπηρεσιών προς τους Χρήστες -Απολογισμός Ιαν. - Ιούν. 2012

Τομέας Υπηρεσιών προς τους Χρήστες - Απολογισμός Έτους 2012

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών ΒΚΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) 2014

Απολογισμός Ιαν.2010-Αύγ.2014

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών ΒΚΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) 2017

Έρευνα Ικανοποίησης κι Εντοπισμού Πληροφοριακών Αναγκών των Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2018

Απολογισμός Ετών 2014-2018

"H ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ ΜΕ... ΑΡΙΘΜΟΥΣ 2013-2018"

"Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ ΜΕ... ΑΡΙΘΜΟΥΣ 2013-2019"

Έρευνα Ικανοποίησης Κοινού από τις Υπηρεσίες και Συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά την περίοδο του COVID-19 2020

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών ΒΚΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) 2021

Ηλεκτρονική Έρευνα Χρηστών για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

"Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ ΜΕ... ΑΡΙΘΜΟΥΣ 2013-2021"

"Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ ΜΕ... ΑΡΙΘΜΟΥΣ 2013-2022"

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών ΒΚΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) 2023

AM for Digital Libraries: μοντέλο αξιολόγησης της επιχειρησιακής ικανότητας των ψηφιακών βιβλιοθηκών

Αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Αξιολόγηση της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη χρήση μοντέλου αποδοχής τεχνολογιών

Μοιραστείτε το