Λογισμικά Ανοικτού Κώδικα

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας χρησιμοποιεί τα ακόλουθα λογισμικά ανοικτού κώδικα:

  • Σύστημα helpdesk Reddo

Το σύστημα helpdesk Reddo, είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα για την υποστήριξη ενός δικτυακού περιβάλλοντος εξυπηρέτησης helpdesk. Τρέχει κάτω από λειτουργικά συστήματα Linux, είναι γραμμένο στη γλώσσα ΡΗΡ και χρησιμοποιεί το διαχειριστή βάσεων δεδομένων MySQL για την αποθήκευση και την ανάκτηση από και προς τη γνωσιακή βάση δεδομένων του.

Με τις συνεχείς ενημερώσεις στον κώδικά του, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός απλού, ευέλικτου και πλήρως λειτουργικού περιβάλλοντος εξυπηρέτησης helpdesk, το οποίο θα προσφέρει μια απλή και εύκολη στην εγκατάσταση λύση για οποιονδήποτε θέλει να παράσχει ένα περιβάλλον εξυπηρτέτησης χρηστών.

Υποστηρίζει ένα περιβάλλον χρηστών και ένα διαχειριστικό περιβάλλον. Το πρώτο χρησιμοποιείται από τους χρήστες για να θέτουν τα ερωτήματά τους, ενώ το δεύτερο χρησιμοποιείται από το διαχειριστικό προσωπικό για τη διαχείριση των ερωτήσεων των χρηστών και της γνωσιακής βάσης γενικότερα. Για την ώρα, ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης έχει γίνει στο διαχειριστικό περιβάλλον, ενώ το περιβάλλον των χρηστών σύντομα θα εμπλουτιστεί με τη δυνατότητα προσωπικού χώρου για τους χρήστες και αναζήτηση από αυτούς στη βάση δεδομένων των ερωτήσεων. Σύντομα μια έκδοση προς εγκατάσταση του συστήματος Reddo θα είναι διαθέσιμη στην Sourceforge για μεταφόρτωση και εγκατάσταση για όποιον το επιθυμεί.

Η πρώτη εγκατάσταση του συστήματος Reddo βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και εξυπηρετεί τα πληροφοριακά ερωτήματα των μελών της ακαδημαϊκής και όχι μόνο κοινότητας του Πανεπιστημίου.

  • Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείριση Αιτήσεων Διαδανεισμού  (SmILLe - System management Interlibrary Loan electronically)

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων Διαδανεισμού αναπτύχθηκε στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το σύστημα καλύπτει τις ανάγκες μιας βιβλιοθήκης για την υπηρεσία του διαδανεισμού, υποστηρίζει το διαδανεισμό τόσο μεταξύ χρηστών και βιβλιοθήκης όσο και μεταξύ βιβλιοθηκών. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να ικανοποιείται το πρωτόκολλο ISO ILL στα πλαίσια της ροής εργασίας που υπάρχει στην Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, ωστόσο είναι επεκτάσιμο και σε άλλα μοντέλα εργασίας. Το σύστημα είναι υπό την άδεια AFL (Academic Free License).

Το Joomla! είναι ένα δημοφιλές λογισμικό ανοικτού κώδικα που επιτρέπει την εύκολη και αποδοτική δημιουργία και διαχείριση δυναμικών ιστοσελίδων. Επιτρέπει σε χρήστες χωρίς ειδικές γνώσεις να διαχειρίζονται το περιεχομένο του δικτυακού τόπου πραγματοποιώντας εργασίες όπως:
- Καταχώρηση νέων και ανακοινώσεων
- Καταχώρηση και διαχείριση εγγράφων κειμένου, παρουσιάσεων, κτλ..
- Δημιουργία φορμών επικοινωνίας
Επίσημος δικτυακός τόπος Joomla: http://www.joomla.org

Το λογισμικό ανοικτού κώδικα Dspace χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της υπηρεσίας Ψηφίδα: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στα πλαίσια υποστήριξης του κινήματος Open Access (Ανοικτή Πρόσβαση), δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου να καταθέσει ψηφιακό υλικό με σκοπό τη διάδοση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας. Φιλοξενεί:
- Άρθρα
- Παρουσιάσεις
- Διδακτορικές διατριβές
- Διπλωματικές εργασίες
Επίσημος δικτυακός τόπος Dspace: http://www.dspace.org

To Scout Portal Toolkit είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα που υποστηρίζει την καταχώρηση, τη διαχείριση και τη δημοσίευση ηλεκτρονικών πηγών. Το Scout χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της υπηρεσίας ΘΥΡΑ: Πύλη Θεματικής Αναζήτησης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Παν. Μακεδονίας. Η ΘΥΡΑ αποτελεί την πρώτη θεματική πύλη ηλεκτρονικών πηγών που έχει υλοποιηθεί απο ελληνική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκης και βασίζεται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα.
Επίσημος δικτυακός τόπος Scout Portal Toolkit: http://scout.wisc.edu/Projects/SPT/

To Moodle είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων (course management system). Στο Moodle βασίζεται το περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Τηλεμάθεια της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η Τηλεμάθεια φιλοξενεί μαθήματα που δημιουργήθηκαν από διδακτικό προσωπικό του Παν. Μακεδονίας, από διδάσκοντες του Πειραματικού Ενιαίου Λυκείου του Παν. Μακεδονίας και άλλους φορείς καθώς και μαθήματα που εντάσσονται σε προγράμματα εξειδίκευσης ή σεμινάρια.
Επίσημος δικτυακός τόπος moodle: http://www.moodle.org

  • Linux Terminal Server Project (LTSP)

Το Linux Terminal Server Project (LTSP) είναι ένα σύστημα κεντρικής διαχείρισης των Η/Υ πρόσβασης του κοινού στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την εφαρμογή της τεχονολογίας thin-client και την αποκλειστική χρήση ανοικτού λογισμικού. Το σύστημα μας δίνει την δυνατότητα πλήρους ελέγχου των τερματικών των χρηστών, καθώς και των εφαρμογών που εκτελούνται σε αυτούς, διευκολύνοντας την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των χρηστών. Η διαχείριση και η παραμετροποίηση γίνεται κεντρικά, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και την επεκτασιμότητα του συστήματος, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι για την υλοποίηση δεν απαιτείται ειδικό υλικό.
Επίσημος δικτυακός τόπος Linux Terminal Server Project: http://www.ltsp.org

  • Linux

Το λειτουργικό σύστημα Linux χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των εξυπηρετητών της βιβλιοθήκης. Οι διανομές linux που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:
- Debian http://www.debian.org
- CentOS http://www.centos.org
- Fedora Core http://fedoraproject.org/

  • Squid Proxy Server

To Squid χρησιμοποιείται για την παροχή πρόσβασης στις συνδρομητικές ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης σε χρήστες που δεν βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Επίσημος δικτυακός τόπος Squid Proxy Server: http://www.squid-cache.org

  • Mediawiki

To Mediawiki χρησιμοποιείται στο intranet της βιβλιοθήκης για την καταγραφή, αποθήκευση και διαχείριση εσωτερικών εγγράφων και σημειώσεων.
Επίσημος δικτυακός τόπος Mediawiki: http://www.mediawiki.org

  • Nagios

Το Nagios χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των δικτύων, των εξυπηρετητών και των ψηφιακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.
Επίσημος δικτυακός τόπος nagios: http://www.nagios.org

Μοιραστείτε το