ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ κ.α.

Ψηφιακό Υλικό

Μέσω της νέας Υπηρεσίας Υποστήριξης Διαχείρισης και Έκδοσης Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών (OJS) παρέχεται ανοικτή πρόσβαση σε τεύχη περιοδικών που έχουν…
Η ΨΗΦΙΔΑ-Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο αποτελεί την Υπηρεσία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συγκεντρώνει ψηφιακό/ηλεκτρονικό…
Η συλλογή Ψηφιακό υλικό για τους φοιτητές με αναπηρίες στο Παν.Μακεδονίας, απευθύνεται και είναι προσβάσιμη μόνο στους φοιτητές με αναπηρία…
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη περιλαμβάνει ηλεκτρονικές συλλογές αποτελούμενες οι κάθε μια από τεκμήρια τα οποία ψηφιοποιεί ή/και συγκεντρώνει σε ψηφιακή μορφή…
Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της…