ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ κ.α.

Ηλεκτρονικά

Η συλλογή eBook Academic Collection περιλαμβάνει  περισσότερα από 170.000 ηλεκτρονικά βιβλία, συμπεριλαμβάνοντας τίτλους από μεγάλους εκδοτικούς οίκους πανεπιστημίων όπως, Oxford University…
H EBSCO Discovery Service (EDS) είναι μία υπηρεσία ενοποιημένης αναζήτησης στα πλήρη περιεχόμενα των διαθέσιμων συνδρομητικών πηγών της Βιβλιοθήκης (βάσεις…
Η Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link εξασφάλισε πρόσβαση για όλα τα μέλη της σε συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων διαφόρων εκδοτικών οίκων.…
Μέσα στην τελευταία δεκαετία έχει ξεκινήσει μία σιωπηλή επανάσταση, που αφορά την ανάπτυξη μιας μεγάλης βιβλιοθήκης με "ψηφιακά" ή "ηλεκτρονικά"…
SciELO Books (Scientific Electronic Library Online Books):πρόσβαση στο πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 250 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων. Directory of Open…