Εκδηλώσεις

«Λόγος Θόρυβος» - Εικαστική έκθεση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Δευτέρα 28 Μαρτίου έως την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016) Αντλώντας…
Σεμινάριο για Συγγραφείς (Author Workshop) (Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015,  ώρα 12:00-14:00, Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ος όροφος)) «Παραδοσιακή» δημοσίευση…