ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΔιεύθυνση :Εγνατίας 156

Ταχ.Κώδικας :54636

Πόλη :Θεσσαλονίκη

Χώρα : Ελλάδα

Τηλέφωνο :(2310) 891751-2

Φαξ :(2310) 857794

Ιστοσελίδα : www.lib.uom.gr

   The Captcha image
Επαναφόρτωση εικόνας
Φωνητική ανάγνωση εικόνας (mp3)

 

Επιλέξτε τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ως αφετηρία ή προορισμό και στη συνέχεια, εισάγετε στο δεύτερο πλαίσιο κειμένου τη διεύθυνση από την οποία θα ξεκινήσετε, ή θέλετε να φτάσετε. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε τη βιβλιοθήκη ως προορισμό (κάτω πλαίσιο κειμένου), θα πρέπει στα πλαίσια της αφετηρίας να αφήσετε το πρώτο πλαίσιο κειμένου χωρίς επιλογή και στο διπλανό πλαίσιο κειμένου να εισάγετε τη διεύθυνση αφετηρίας σας όσο αναλυτικότερα γίνεται (π.χ. Καλαβρύτων 12, Σταυρούπολη, 56734, Θεσσαλονίκη).

    GMAPFP_SHOW_OPTIONS

Από: :  H διεύθυνσή σας: 

Προς: :  H διεύθυνσή σας: