ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ κ.α.

Ηλεκτρονικά

Ο EDS electronic journals είναι ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τα ηλεκτρονικά περιοδικά. Περιλαμβάνει όλους τους…
Μέσα από την ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών HEAL-Link μπορείτε να αναζητάτε άρθρα σε ηλεκτρονικά περιοδικά  και ηλεκτρονικά βιβλία των…