ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ κ.α.

Κλαδικές Μελέτες

Η Βιβλιοθήκη από το Μάρτιο του 1998 διαθέτει τις κλαδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί από το τμήμα μελετών της ICAP HELLAS Α.Ε. κατά το διάστημα 1991-2009 (με κάποιες ελάχιστες προμήθειες και για τα έτη 2010-2012), καθώς και τις μελέτες του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) που εκδόθηκαν από το 1981 μέχρι σήμερα.

Στις μελέτες αυτές παρουσιάζονται, αναλύονται και αξιολογούνται οι εξελίξεις στη δραστηριότητα συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όπως: Τρόφιμα-ποτά-καπνός, Υλικά συσκευασίας, Δομικά υλικά, Οικιακό εξοπλισμό, Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, κ.α.

Υποκατηγορίες

Έντυπες

Αναζητήστε τις έντυπες κλαδικές μελέτες κλαδικές μελέτες της ICAP HELLAS Α.Ε. (1991-2002), καθώς και του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) (1981 μέχρι σήμερα).

Ηλεκτρονικές

Αναζητήστε τις ψηφιοποιημένες κλαδικές μελέτες της ICAP HELLAS Α.Ε. (2002-2009), καθώς και επιλεγμένες μελέτες της εταιρίας ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ (2011-2013).