ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ κ.α.

Έντυπα

Συνδεθείτε με τον αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης (Catalog). Συμβουλή! Για στοχευμένη αναζήτηση για ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά της Βιβλιοθήκης, από…
Στο Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών ΕΚΤ παρουσιάζονται τα βιβλιογραφικά δεδομένα των επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις…