ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ

Πρόσφατες Επ.Δημοσιεύσεις Παν.Μακ.

Διακηρύξεις ΑΠ

Πότε διατυπώθηκε για πρώτη φορά ο όρος open access (ανοικτή πρόσβαση), ποιος ήταν ο σκοπός της και πώς εξαπλώθηκε;

Διαβάστε τις Διακηρύξεις Ανοικτής Πρόσβασης και ενημερωθείτε σχετικά.

Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: